Payroll

Usługi z zakresu Payroll

W każdej firmie, która zatrudnia pracowników konieczne jest prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej. Nasi pracownicy mogą się nią zająć, ponieważ dysponują odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami do tego, by m.in. obliczać wynagrodzenia, rozliczać urlopy i czas pracy oraz przygotowywać listy płac. Administrowanie tym sektorem jest niezmiernie ważne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na sprawne funkcjonowanie firmy. Swoją ofertę kierujemy do każdego – zarówno do przedsiębiorców indywidualnych, jak i osób zarządzających spółkami Ltd i rozliczających się w ramach CIS.

Nieważne jaki rodzaj działalności Państwo prowadzą i ilu pracowników zatrudniają – to my przygotujemy szczegółowy plan zarządzania i finansowania, pozostawiając Państwu czas na wykonywanie obowiązków służbowych i rozwój własnej firmy.

Skontaktuj się z nami!

Prowadzona przez nas księgowość w Anglii w zakresie obsługi Payroll obejmuje:

  • Rozliczanie wypłat i zarządzanie nimi;
  • Przygotowywanie rozliczeń zgodnych z prawem oraz innymi obowiązującymi regulacjami;
  • Sporządzanie raportów i przeprowadzanie audytów;
  • Zarządzanie ubezpieczeniami zdrowotnymi i innymi korzyściami pozapłacowymi.

161 975 6165