Co oznacza status Upoważnionego Przedsiębiorcy (Authorised Economic Operator)?

Posted on
Według dokumentu wydanego przez Komisję Europejską w Brukseli 29 czerwca 2007 roku Authorised Economic Operator (AEO) to przedsiębiorca, który uznany jest za wiarygodnego w zakresie swych operacji celnych, a w związku z tym ma prawo do uzyskania pewnych korzyści na obszarze całej Wspólnoty.
 
Przykładowe zalety posiadania statusu AEO i uproszczonych procedur to:
• odroczenie terminów płatności w zakresie podatku i ceł;
• zdecydowanie mniejsza liczna kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż w przypadku innych przedsiębiorców;
• oszczędności związane z szybszym zwolnieniem środka transportu i towarów;
• mniejsze kolejki na granicy;
• zwolnienie z obowiązku przedstawienia fizycznie towaru w oddziale celnym.
 
Uzyskanie tytułu Upoważnionego Przedsiębiorcy wymaga jednak spełnienia wielu warunków m.in: należy posiadać udokumentowaną wypłacalność, posiadać odpowiedni system księgowy, procedury archiwizacji, zaawansowane środki technologiczne zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem, czy też dysponować systemem logistycznym pozwalającym odróżnić towary wspólnotowe od niewspólnotowych.

0161 505 2712