Co zrobić, gdy kontrahent nie chce płacić?

Posted on

W prowadzeniu własnej działalności może trafić Ci się taki moment (oby nie!), gdy borykać Ci się przyjdzie z problemem braku płynności finansowej, który może wynikać z faktur niepopłaconych przez Twoich zleceniodawców.

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które warto zastosować jeszcze zanim pojawią się kłopoty:
• Przed podpisaniem umowy i wykonaniem usługi warto sprawdzić opinie na temat kontrahenta.
• Zastosuj pieczęcie prewencyjne na swoich fakturach. To dość popularne rozwiązanie, które umożliwia jasne poinformowanie Twego klienta, co grozi mu w przypadku nieterminowego uregulowania płatności.
• Pilnuj terminów płatności w skrupulatny sposób.

Jeśli jednak prewencja nic nie da, trzeba czasami przejść do bardziej radykalnych kroków:
• Windykacja polubowna – zwykły kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośrednie spotkanie z wierzycielem może okazać się skuteczne w wyegzekwowaniu należności. Prowadząc działalność, z czasem orientujemy się który klient tylko zapomniał o płatności, a który jej zwyczajnie unika.
• Windykacja zlecona wyspecjalizowanym firmom – jeśli klienci okażą się dość oporni na próby naszego polubownego rozwiązania kwestii płatności, to warto przekazać ich wyspecjalizowanym firmom. Wykorzystując swoje doświadczenie, zdecydowanie szybciej odzyskają one nasze należności.


0161 505 2712