Credit Score – jakie czynniki są brane pod uwagę przy jego wyznaczaniu?

Posted on

Ocena wiarygodności kredytowej, czyli tzw. Credit Score to poziom Twojej wiarygodności finansowej mierzony w skali punktowej. Im ten Credit Score jest wyższy, tym oczywiście jesteś bardziej wiarygodny jako pożyczkobiorca – traktowany jesteś jako osoba finansowo wiarygodna i wypłacalna.
Przy wyznaczaniu Twego Credit Score uwzględniane są takie informacje, jak:

• Historia kredytowa pożyczkobiorcy – pod uwagę bierze się przeważnie okres 6 ostatnich lat. Zwraca się tu szczególnie uwagę na regularne spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów.
• Stałość adresu zamieszkania – wysoki wynik gwarantuje zamieszkiwanie w UK pod stałym adresem przez okres powyżej 3 lat.
• Stałość i okres zatrudnienia – pożyczkodawcy zdecydowanie preferują osoby, które posiadają długi okres pracy u jednego pracodawcy (co najmniej 3 lata).
• Długość posiadania konta w banku – cenione jest posiadanie konta bankowego w jednym banku przez wiele lat.
• Liczba wniosków złożonych o przyznanie kredytu – każda aplikacja o kredyt jest rejestrowana, a tym samym staje się częścią Twojej historii kredytowej. Obniżenie wiarygodności powoduje ubieganie się o pożyczkę częściej niż raz w miesiącu. Także w sytuacji kilkukrotnego odrzucenia wniosku, zaleca się, by odczekać z kolejnym przynajmniej 6 miesięcy.
• Przeszłość kryminalna.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czekamy na Twoje pytania!
Tel. +44 161 975 6165
Email: office@accountancy4you.com


0161 505 2712