Czy mandat jest kosztem firmy?

Posted on

Czy mandat jest kosztem firmy?

Za koszty uzyskania przychodu uznaje się wydatki, które w sposób bezpośredni lub pośredni są związane z prowadzoną działalnością i ponoszone są w celu osiągnięcia przychodów.

Biorąc pod uwagę tę definicję, bez żadnych wątpliwości możemy stwierdzić, że nie ma żadnych przesłanek, które pozwoliłyby zaliczyć mandaty drogowe nakładane na przedsiębiorców do kosztów podatkowych. Nie pomoże tłumaczenie, że auto jest firmowe, a tym samym wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów biznesowych! Nie przejdzie też z pewnością tłumaczenie, że przekroczyliśmy prędkość, bo spieszyliśmy się na spotkanie biznesowe, które w przyszłości zaowocuje powstaniem dochodu.

Niestety, ale to mandatobiorca opłaca mandat na własny koszt i nie ma prawa wliczyć go do kosztów firmy.

Masz wątpliwości, co możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Zadzwoń lub napisz do nas i umów się na konsultację.
Tel. +44 161 975 6165
E-mail: office@accountancy4you.com


0161 505 2712