Czy wiesz, że w związku z COVID-19 przysługuje Ci ulga podatkowa z tytułu dodatkowych kosztów związanych z pracą w domu?

Posted on

Czy wiesz, że w związku z COVID-19 przysługuje Ci ulga podatkowa z tytułu dodatkowych kosztów związanych z pracą w domu?

Jeśli lockdown sprawił, że musisz pracować regularnie z domu, to możesz złożyć wniosek o ulgę podatkową na wszystkie wydatki z tą pracą związane.

Koszty podlegające pod tę ulgę to przykładowo:
• rachunki za wodę;
• ogrzewanie;
• internet;
• rozmowy służbowe;
• ubezpieczenie wyposażenia domu.

Ulga nie przysługuje na takie wydatki jak: czynsz, podatek lokalny czy odsetki od kredytu hipotetycznego.

Można otrzymać już od £6 tygodniowo i nie musimy nawet w tym celu przechowywać dowodów poniesienia dodatkowych kosztów. Pokwitowania czy rachunki będą nam jednak potrzebne, jeśli liczymy na dokładną kwotę dodatkowych kosztów poniesionych powyżej kwoty tygodniowej.

Ulga obliczana jest na podstawie obowiązującej nas stawki podatku.
Przykład: płacąc 20% podatku i ubiegając się o ulgę podatkową w kwocie £6, otrzymamy ulgę podatkową w wysokości £1,20 tygodniowo (20% z £6).

Nie wiesz jak skorzystać z ulgi podatkowej – skontaktuj się z nami!
Tel. +44 161 975 6165
E-mail: office@accountancy4you.com


0161 505 2712