Ile należy zarabiać w UK, by być szczęśliwym?

Posted on

Eksperci z Raisin UK, zajmujący się porównywaniem cen usług, opublikowali wyniki nowego badania. Miało ono na celu dać odpowiedź na pytanie o poziom satysfakcjonujących zarobków w Wielkiej Brytanii.
Sprawdzono średnie wydatki ponoszone w ciągu roku przez przeciętnego mieszkańca Wielkiej Brytanii i oszacowano wielkość „wystarczających” dochodów. Uwzględniono dane z Krajowego Biura Statystycznego i z Happy Planet Index. W wyniku szczegółowej analizy oszacowano, że minimalna roczna kwota zarobków spełniająca powyższe kryteria wynosi 33 864 funtów rocznie, co daje 2 822 funtów miesięcznie.

Czy szczęście można zatem kupić? Niestety, ale nie. Każdy jednak wie, że pieniądze zdecydowanie życie ułatwiają, a godne wynagrodzenie to w pewnym sensie klucz do dobrego, spokojnego życia.


0161 505 2712