Jak prawidłowo rozliczyć podatek w UK?

Posted on

Systemy podatkowe państw europejskich są w wielu aspektach zbieżne, ale wskazanie istotnych różnic także nie stanowi problemu. Jeśli chodzi o rozliczenia podatku w UK, zasadnicza różnica jest taka, że na Wyspach rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a zatem, w stosunku do Polski, składanie zeznań podatkowych odbywa się kilka miesięcy później. Sam proces rozliczania podatku także przebiega nieco inaczej.

Podatki obowiązujące w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania znana jest na świecie jako kraj przyjazny przedsiębiorcom. Rzeczywiście założenie firmy w Anglii jest bardzo proste, prowadzenie spraw księgowych również nie nastręcza wielu trudności, poza tym przedsiębiorcy chętnie korzystają z kompleksowych usług biur księgowych, co znacznie ułatwia prowadzenie biznesu. Polskie biuro księgowe zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z założeniem firmy, rozliczaniem podatków, sprawami pracowniczymi, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu biznesu i pomnażaniu zysków.

O tym, że brytyjska jurysdykcja jest przyjazna dla biznesu, najlepiej świadczy charakter i wysokość obowiązujących podatków. Podatki w Wielkiej Brytanii dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Tak samo jest w Polsce, ale różnice dotyczą m.in. wysokości stawek podatkowych. Zacznijmy jednak od początku. Do podatków bezpośrednich w UK zaliczamy Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, Corporation Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, Capital Gain Tax, czyli podatek od dochodów kapitałowych, Inheritance Tax, czyli podatek spadkowy oraz Stamp Duty, czyli opłaty od zakupu nieruchomości i akcji giełdowych. Podatki pośrednie to VAT, akcyza i cło. Z przyczyn oczywistych najwięcej emocji wzbudza podatek dochodowy.

Rozliczenia podatku UK – podatek dochodowy

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają osoby samozatrudnione, udziałowcy spółek LTD, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie. Oczywiście do rozliczania i odprowadzania podatku zobowiązani są także ci, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, albo pozyskują dochody z innych źródeł. Rozliczenia podatku UK to zatem temat bliski obywatelom Wielkiej Brytanii, a także obcokrajowcom, którzy na Wsypach pracują, pobierają świadczenia albo prowadzą własne firmy.

Obowiązujące aktualnie stawki podatkowe dla podatku dochodowego od osób fizycznych to 20%, 40% i 45%, natomiast dla podatku dochodowego od osób prawnych jest to 19%. Jak widać, wcale nie są to najniższe stawki, zatem skąd wzięło się przekonanie, że brytyjski system podatkowy jest przyjazny przedsiębiorcom? Każdy polski księgowy w UK odpowie, że takie przekonanie wynika stąd, iż Wielka Brytania dopuszcza stosowanie wielu metod optymalizacji podatkowej, w efekcie czego podatki w UK są niższe niż w Polsce.

Jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy w UK?

Rok podatkowy kończy się 5 kwietnia, zatem zaznania podatkowe składamy po jego zamknięciu. Podatnicy mają na to sporo czasu, ponieważ termin na złożenie papierowego rozliczenia mija 31 października, zaś wersji elektronicznej dopiero 31 stycznia roku następnego. Każdy, kto pobiera emeryturę lub jest zatrudniony w Wielkiej Brytanii, zostaje automatycznie rozliczony z podatku dochodowego w systemie PAYE na podstawie numeru NIN. W takiej sytuacji właściwie nic więcej nie musi robić, chyba że podatnik chciałby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.

Inaczej wygląda to w przypadku osób samozatrudnionych, które mają obowiązek corocznego składania zeznania podatkowego. Każdy, kto prowadzi działalność Sole Treder, ponosi pełną odpowiedzialność za odprowadzanie swoich podatków, a co za tym idzie – musi zadbać o wypełnienie swojego zeznania podatkowego. Oczywiście o sporządzenie zeznania można poprosić biuro księgowe. Prowadzenie własnej firmy to pod wieloma względami duże wyzwanie, dlatego nawiązanie współpracy z fachowcami z dziedziny księgowości jest dla przedsiębiorców opłacalne.


0161 505 2712