Jak prawidłowo złożyć Self Assessment w UK?

Jak prawidłowo złożyć Self Assessment w UK? Posted on

Self Assessment to termin odnoszący się do składanego w Wielkiej Brytanii zeznania podatkowego. Dokument składa się raz w roku w celu poinformowania HMRC o osiągniętych zyskach. Chodzi o zyski podlegające opodatkowaniu, a więc takie, od których należy uiścić podatek. Na podstawie zeznania podatkowego można ustalić, jaka kwota podatku powinna trafić do HMRC, czy podatnik powinien przekazać do urzędu dodatkową sumę, czy też należy mu się zwrot nadpłaconego podatku.

Kto musi złożyć rozliczenie Self Assessment?

O rozliczeniach musi pamiętać każda osoba, która w minionym roku podatkowym pracowała na własny rachunek, nawet jeśli w tym czasie była zatrudniona na etacie. Obowiązek spoczywa również na dyrektorach firm, chyba że chodzi o organizację non-profit i dyrektor z racji wykonywanej funkcji nie otrzymał żadnego wynagrodzenia lub świadczeń, np. samochodu służbowego.

Self Assessment składają również osoby, które uzyskały wysokie przychody (przekroczyły określone prawem limity) ze świadczenia usług lub sprzedaży towaru, z wynajmu nieruchomości, oszczędności i inwestycji, albo osiągnęły zyski ze sprzedaży akcji, domu lub innych aktywów. Rozliczają się również osoby, które miały dochody zza granicy, albo żyły za granicą i miały dochód w Wielkiej Brytanii. Każdorazowo rozliczenie składa również osoba, której dochód przekroczył kwotę £100 000 (albo
£50 000 w sytuacji, gdy partner pobierał Child Benefit). Rozliczenie składa również osoba mająca zaległy podatek do zapłacenia i niepracująca już na zatrudnieniu.

Rozliczenia podatkowe w UK – o czym warto pamiętać?

Podatnicy powinni pamiętać o rozliczaniu podatków w terminie. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Zeznanie podatkowe składa się dopiero po tym terminie, a więc inaczej niż w Polsce. Self Assessment można złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Jeśli chodzi o wersję papierową, powinna trafić do HMRC do 31 października. Czas na przesłanie dokumentu elektronicznego mija 31 stycznia i pokrywa się z terminem, w jakim należy zapłacić wyliczony podatek.

Polskie biuro księgowe w UK – pomoc w przygotowaniu Self Assessment

Jeśli podatnik nie jest pewien, czy powinien złożyć Self Assessment, albo nie wie, jak to zrobić, może liczyć na pomoc polskiego biura księgowego w Anglii. Brytyjski system podatkowy nie jest szczególnie skomplikowany, co nie znaczy, że każdy musi dokładnie wiedzieć, jak rozliczać podatki. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na etacie, czy też osiągające dochody z innych źródeł, mogą zwrócić się do biura rachunkowego z prośbą o przygotowanie Self Assessment.

Szczególnej pomocy oczekują osoby samozatrudnione, które w pierwszej kolejności zobowiązane są do składania rozliczeń podatkowych Self Assessment. Polskie biuro księgowe w UK przygotowuje dla takich osób specjalną ofertę i pomaga w prowadzeniu bieżącej księgowości, a także zajmuje się sprawami podatkowymi na koniec roku. Ponadto polski księgowy UK może przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorca, a nawet wykonać optymalizację podatkową.

Self Assessment a ulgi podatkowe

Podatnik, który składa rozliczenie roczne, może skorzystać z przysługujących mu ulg podatkowych, wynikających z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o odliczenie takich wydatków, jak: wynajem lokalu, koszty podróży służbowej, koszty biurowe, finansowe i reklamowe. Oczywiście skorzystać z tych ulg mogą osoby, które spełnią określone przepisami warunki. Szerzej o warunkach przyznania ulg podatkowych opowie każdy księgowy UK, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem księgowości firm różnego kalibru.

 


0161 505 2712