Jak wyglądają rozliczenia podatkowe w przypadku partnership?

Posted on
Partnership to odpowiednik spółki cywilnej. Partnerzy odpowiedzialni są całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania spółki wobec urzędu podatkowego oraz wierzycieli.
 
Podatkowe rozliczenia roczne w przypadku partnership tak naprawdę nie różnią się wiele od rozliczeń osób samozatrudnionych. Do urzędu podatkowego HM Revenue&Customs podaje się informację o przychodach i kosztach, które następnie w jednakowych częściach przypisuje się każdemu wspólnikowi. Partnerzy rozliczają się niezależnie od siebie w indywidualnych zeznaniach podatkowych. Termin rozliczeń jest w tym przypadku taki sam jak dla osób fizycznych.
 
Cel przedsięwzięcia gospodarczego oraz prawa i obowiązki może regulować umowa spółki tzw. deed of partnership. Nie jest ona obowiązkowa, ale warto ją spisać, by uniknąć ewentualnych sporów i nieporozumień między partnerami. Co zawrzeć w takiej umowie? Dobrze, aby dokument ten zawierał przykładowo określoną wysokość kapitału wniesionego przez każdą ze stron, sposób podziału zysków i strat, czy podział obowiązków oraz określenie rodzajów decyzji, które muszą być podejmowane wspólnie.
 
Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistami, którzy pomogą Ci we wszystkich kwestiach związanych z partnership.
Tel. +44 161 975 6165
Email: office@accountancy4you.com

0161 505 2712