Jakie obowiązki ma dyrektor spółki limited?

Posted on
Sprawowanie funkcji dyrektora spółki limited w UK to nie tylko korzyści, ale też odpowiedzialność. Jeśli zatem chcesz założyć firmę w Anglii, musisz zdawać sobie sprawę z paru kwestii, za które będziesz ponosić odpowiedzialność.
 
Tytułem wstępu, warto zwrócić uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do spółki z o.o., która jest polskim odpowiednikiem spółki limited, członkowie zarządu angielskiej firmy nie odpowiadają za jej zobowiązania, chyba że powstały one w wyniku działań udowodnionych działań sprzecznych z prawem.
 
Dyrektor spółki limited odpowiada za:
• terminowe i poprawne rozliczenia podatków;
• właściwe rozliczanie pracowników;
• przechowywanie dokumentacji firmowej przez okres 5 lat;
• bieżące informowanie urzędów o wszelkich zmianach w strukturze spółki;
• działanie zgodnie z prawem oraz statutem spółki, a jego celem powinno być maksymalizowanie zysku firmy, a nie swego.
 
Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistami, którzy przeprowadzą Cię przez gąszcz przepisów i pomogą we właściwym prowadzeniu firmy.
 
Tel. +44 161 975 6165
Email: office@accountancy4you.com

0161 505 2712