Jakie warunki według brytyjskiego prawa powinna spełniać nazwa spółki LTD?

Posted on

Nie wszyscy może o tym wiedzą, ale przy wyborze nazwy spółki LTD potrzebna jest nie tylko kreatywność, ale też znajomość regulacji prawnych dotyczących nazewnictwa brytyjskich firm.

Odpowiednia nazwa musi spełniać poniższe warunki:
• Końcowym członem nazwy spółki powinno być określenie „ltd” lub „limited”.
• Słowa jak „partnership” czy „company” umieszczamy na końcu nazwy.
• Nazwa nie może sugerować żadnego związku z brytyjskim rządem czy lokalną administracją.
• Zabronione jest stosowanie w nazwie słów określanych jako wrażliwe, czyli takich, które wprowadzają odbiorcę w błąd i działają na szkodę społeczeństwa.
• Nazwa nie może pokrywać się z jakąś inną nazwą już istniejącą. Warto podkreślić, że przepis ten stosuje się nie tylko do słów i wyrażeń, ale też do symboli i znaków.
• Nie można stosować w nazwie żadnych obraźliwych słów.


0161 505 2712