Kiedy należy zarejestrować się do VAT w UK?

Posted on

Obowiązek rejestracji do VAT w UK spoczywa na każdej działalności gospodarczej, której obrót podlegający opodatkowaniu przekracza 85 000 GBP w skali danego roku rozliczeniowego. Wysokość tego progu ulega zmianie zazwyczaj raz do roku i ogłaszane jest to w Budżecie. Należy zatem regularnie sprawdzać wysokość obrotu firmy względem obowiązującego progu rejestracji VAT (Vat Registration Threshold).

Niektóre firmy zwolnione są z podatku VAT, a m.in. takie, które świadczą usługi lekarskie, rekreacyjne, finansowe czy pocztowe. Mamy tu wówczas do czynienia z tzw. zwolnieniem przedmiotowym, a firmy pod nie podlegające nie muszą martwić się wysokością swojego obrotu w odniesieniu do ewentualnej rejestracji do VAT.

Istnieje też możliwość dobrowolnego zarejestrowania do VAT w przypadku podmiotów z niższymi obrotami. Niestety w tym wypadku formalności są nieco trudniejsze do spełnienia. Podstawowy warunek to aktywne działanie na brytyjskim rynku. Firmy są bardzo dokładnie sprawdzane przez urzędy, aby ograniczyć wyłudzenia tego podatku.


0161 505 2712