Kwota wolna od podatku w UK – rok podatkowy 2019/2020

Kwota wolna od podatku w UK Posted on

Każda osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii, prowadząca działalność sole trader, czy też będąca dyrektorem spółki LTD, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie wszyscy podatnicy płacą jednak tyle samo, gdyż wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych uzależniona jest od wysokości osiąganego dochodu. W Wielkiej Brytanii od lat obowiązują cztery stawki podatkowe, choć zakres progów podatkowych, w tym kwota wolna od podatku w UK, systematycznie się zmieniają.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – progi podatkowe

W roku podatkowym 2019/2020, który rozpoczął się 6 kwietnia b.r., 20% podatek dochodowy zapłacą te osoby, których roczne dochody przekroczą kwotę 12 500 GBP, ale będą niższe niż 50 000 GBP. Natomiast osoby o dochodach przekraczających kwotę 50 000 GBP i niższych niż 150 000 GBP zapłacą 40% podatek dochodowy. 45% stawka podatku obowiązuje z kolei wszystkich tych, których dochody przekraczają kwotę 150 000 GBP.

Co w takim razie z osobami, które w ciągu roku osiągają dochody niższe niż 12500 GBP?

Wielka Brytania – kwota wolna od podatku 2019

Osoby osiągające skromne dochody mogą odetchnąć z ulgą, gdyż w brytyjskim prawie podatkowym znalazły się zapisy o kwocie wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku 2019 wynosi dokładnie 12 500 GBP, czyli w stosunku do roku podatkowego 2018/2019 została zwiększona o 650 GBP. Oznacza to, że zarabiając w ciągu roku podatkowego mniej niż 12 500 GBP, jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku dochodowego. Co ciekawe, istnieją również przepisy, dzięki którym osoby zarabiające najmniej (poniżej 8 632 GBP rocznie), nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie. W minionym roku kwota ta wynosiła 8 424 GBP.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku małżonka lub partnera

Spełniając następujące warunki: dochody za rok podatkowy 2019/2020 poniżej 12 500 GBP lub brak dochodów, życie w związku małżeńskim lub partnerskim, dochody współmałżonka lub partnera w przedziale 12 501 – 50 000 GBP, można podnieść kwotę wolną od podatku małżonka lub partnera. Działanie takie określane jest mianem Marriage Allowance. Maksymalnie można transferować 1 250 GBP ze swojej kwoty wolnej od podatku, co pozwoli na pewną oszczędność. Po więcej informacji na temat Marriage Allowance, jak i samych rozliczeń podatkowych zapraszamy do naszego biura księgowego.

 

 


0161 505 2712