Odział Spółki LTD w Polsce – czemu nie?

Posted on

Jako właściciel spółki LTD mamy prawo otworzyć jej oddział w Polsce. Oddział taki w momencie rejestracji staje się samodzielnie funkcjonującym, wyodrębnionym podmiotem gospodarczym. Warto zaznaczyć jednak, że nie posiada on oddzielnej osobowości prawnej w państwie polskim i może korzystać z majątku swojej firmy macierzystej.

Tym samym oddział taki nie podlega pod Kodeks Spółek Handlowych, a jego prowadzenie regulowane jest przez Ustawę o Rachunkowości. To zaś oznacza, że księgowość oddziału należy prowadzić całkowicie oddzielnie od księgowości spółki macierzystej, a dodatkowo polski oddział firmy musi odprowadzać w Polsce podatek dochodowy od wszystkich dochodów uzyskanych na polskiej ziemi.

Jeśli rozważasz rejestrację swojego oddziału spółki LTD w Polsce i masz pytania związane z całą procedurą, skontaktuj się z nami.
Tel. +44 161 975 6165
Email: office@accountancy4you.com


0161 505 2712