Rejestracja pracodawcy w systemie PAYE – co warto wiedzieć?

Posted on

Rejestracja pracodawcy jest obowiązkowa w każdej firmie, która pragnie mieć legalnie zarejestrowanych pracowników. Samo zarejestrowanie firmy w Companies House nie jest wystarczające, aby zatrudniać pracowników i dopiero otrzymanie numeru PAYE czyni rejestrację pracodawcy prawomocną. PAYE (Pay AS You Earn) oznacza, że podatek oraz składki ubezpieczenia społecznego naliczane są i powinny być przez pracodawcę opłacane na bieżąco w zależności od wysokości dochodu pracownika.
W Wielkiej Brytanii tak naprawdę każdy typ działalności gospodarczej może pełnić funkcję pracodawcy, tyczy się to zarówno Self-employed, Partnership, jak i spółki LTD.

Cały proces rejestracji trwa zazwyczaj około 2-3 tygodni, a jedyny wymóg poza posiadaniem zarejestrowanej działalności gospodarczej, to konieczność posiadania numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) przez przynajmniej jednego z dyrektorów firmy. Warto pamiętać, że musimy się zarejestrować jako pracodawca również wtedy, gdy zatrudniamy sami siebie na stanowisku dyrektora w firmie LTD.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji, zapraszamy do kontaktu z nami.


0161 505 2712