Rozliczenia CIS – co to takiego?

Posted on

Rozliczenie CIS (Construction Industry Scheme) reguluje zasady rozliczeń między wykonawcami (contractors) a podwykonawcami (subcontractors) w branży budowlanej.

Tego rodzaju rozliczenia tyczą się każdej firmy budowlanej na terenie Wielkiej Brytanii niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi więc tu zarówno o spółki partnership, jak i LTD, LLP czy osoby samozatrudnione.

Rejestracji W HMRC w systemie CIS musi dokonać każdy wykonawca, jak i podwykonawca jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Pozwoli to na uniknięcie podwyższonej stawki podatkowej w wysokości 30%.

Wykonawca musi dostarczać do HMRC specjalne rozliczenie CIS do 19 dnia każdego miesiąca. Podwykonawcy rozliczają się z kolei raz do roku.

👉 Jeśli potrzebujesz wsparcia księgowego w związku z rozliczeniem CIS lub masz jakieś pytania dotyczące tego zagadnienia, jesteśmy tu by Ci pomóc.


0161 505 2712