Rozliczenie podatku w UK – co musisz wiedzieć?

Rozliczenie podatku w UK Posted on

Jednym z licznych obowiązków obywatelskich jest płacenie podatków. W państwach europejskich, w tym także w Wielkiej Brytanii, najwięcej emocji wzbudza podatek dochodowy, mimo iż przepisy prawa podatkowego w UK uznawane są za łagodniejsze w stosunku do prawa obowiązującego w Polsce. Obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego w UK podlega każda legalnie zatrudniona osoba, ale nie każda musi składać deklarację podatkową. Rozliczenie podatku w UK zwykle nie jest wymagane w przypadku standardowej umowy o pracę.

Rok podatkowy w UK a terminy składania rozliczeń

Rok podatkowy w Polsce obejmuje cały rok kalendarzowy, tymczasem w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Ci, których dotyczy obowiązek rozliczenia podatku, powinni to zrobić do 31 października, natomiast ostateczny termin składania zeznań upływa 31 stycznia kolejnego roku. Jeżeli rozliczenie podatku w UK nie wpłynie do HMRC do końca stycznia, urząd może obciążyć podatnika karą pieniężną. W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć zeznanie wraz ze stosowanym odwołaniem – istnieje szansa, że kara zostanie anulowana lub przynajmniej zredukowana.

Rozliczenie podatku w UK – kto ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego?

Rozliczenie podatkowe muszą przygotować przede wszystkim osoby samozatrudnione, zobowiązane do wykazania swoich przychodów i kosztów ich uzyskania. Co ciekawe, zeznanie należy złożyć nawet wówczas, gdy działalność self-employed nie przyniosła żadnych dochodów.

Osoby samozatrudnione nie są oczywiście jedyną grupą zobligowaną do złożenia rozliczenia podatkowego. W wielu przypadkach obowiązek rozliczenia wynika z posiadania nieopodatkowanych dochodów, takich jak wynajem nieruchomości, wysokie oszczędności, dochody z inwestycji czy pobieranie świadczeń (np. Child Benefit). W wymienionych sytuacjach obowiązek rozliczenia podatku powstaje po przekroczeniu ustalonej kwoty dochodu. Ci, którzy nie wiedzą, jak wysokie są to progi dochodowe oraz czy powinni złożyć rozliczenie podatkowe, mogą skonsultować się w tej sprawie z biurem podatkowym. Biura prowadzące księgowość mogą również doradzić, jak zmniejszyć wysokość podatku i skorzystać z przysługujących ulg.

O konieczności przesłania deklaracji może przypomnieć sam HMRC, który przesyła do podatnika stosowany formularz zaraz po zakończeniu roku obrachunkowego w Wielkiej Brytanii. Osoby, które  nigdy nie rejestrowały się jako self-employed, zwykle nie muszą robić nic po zakończeniu roku podatkowego, mimo to należy pamiętać, że HMRC może wezwać do rozliczenia dowolną osobę, która osiągała dochód w Wielkiej Brytanii. W takiej sytuacji obowiązek jest automatycznie nakładany na podatnika i powinien on niezwłocznie dokonać rozliczenia.

Oczekiwanie na zwrot podatku

Im szybciej deklaracja podatkowa trafi do HMRC, tym szybciej nastąpi zwrot nadpłaconego podatku. Niektóre sprawy wymagają głębszej analizy i wówczas czas oczekiwania na może się wydłużyć. Najczęściej zwrot dokonywany jest jednak w ciągu 2-4 miesięcy od momentu złożenia deklaracji.

 

 


0161 505 2712