Samochód na firmę – jak w praktyce wygląda jego rozliczenie?

Posted on

W UK roczna pula, którą możemy przeznaczyć na zakup środków trwałych do firmy, wynosi 200 000 GBP. W kwocie tej zawierają się m.in. koszty zakupu auta. Dotyczy to jednak tylko samochodów typu truck, lorries lub van. Jeśli zaś chodzi o auta osobowe, to kwoty możliwe do odliczenia zależeć będą od emisji CO2 auta i tego, czy jest ono używane, czy nowe.
Oczywiście, gdy kupujemy samochód, to nie tylko jego zakup jest kosztem. Od podatku możemy odliczyć wszystko, co wiąże się z eksploatacją pojazdu, m.in. serwisy, naprawy, ubezpieczenia, paliwo czy zakup opon. Jedyny warunek to udowodnienie, że wszystko, co ulega zużyciu w naszym aucie, związane jest z jego wykorzystywanie wyłącznie w celach prowadzonej przez nas działalności. Jeśli samochodu używamy też prywatnie, to wszelkie koszty muszą zostać skalkulowane na zasadzie procentu, w jakim pojazd był niezbędny zawodowo.

Ważna uwaga – w przypadku zdecydowania się na ryczałtowe rozliczanie mil tzw. fixed mileage rates nie możemy zaliczyć w koszty innych wydatków powiązanych z eksploatacją auta.

Odrębnym przypadkiem jest spółka LTD. Kupując samochód przez nią, możemy odliczyć cały koszt zakupu. Jeśli jesteśmy w takiej spółce zatrudnieni, to możemy używać auta zarówno w celach biznesowych, jak i zupełnie prywatnych.

Obowiązkowe jest tu jednak opłacenie tzw. podatku Benefit in Kind, który jest potrącany z wynagrodzenia osoby korzystającej z pojazdu spółki LTD.

🔻Zapraszamy serdecznie do kontaktu – rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z zakupem auta na firmę.


0161 505 2712