SEISS Grant Extension

Posted on

SEISS Grant Extension

Władze Wielkiej Brytanii zdają sobie sprawę z negatywnego wpływu koronawirusa na sytuację ekonomiczną osób samozatrudnionych. Zaproponowano zatem przedłużenie programu wsparcia dochodu osiąganego z tytułu samozatrudnienia.

Osoby samozatrudnione mogą liczyć na istotne wsparcie w formie dwóch dotacji, z których każdą przewidziano na okres 3 miesięcy: od listopada 2020 roku do stycznia 2021 roku i od lutego 2021 roku do kwietnia 2021 roku. Ta pierwsza dotacja podlegająca opodatkowaniu na pokrycie nie 20% (jak planowano pierwotnie) a 40% średnich miesięcznych zysków handlowych będzie wypłacana w jednej racie obejmującej trzymiesięczny okres zysków i łącznie do 3750 funtów.

Jeśli potrzebujesz pomocy z uzyskaniem tej dotacji, zapraszamy do kontaktu!
Tel. +44 161 975 6165
E-mail: office@accountancy4you.com


0161 505 2712