Ulga małżeńska w UK – na jakich zasadach przysługuje?

Posted on

Z tzw. marriage allowance mogą skorzystać zarówno mąż i żona, jak i partnerzy cywilni (tzw. civil partnership). Na czym to polega? Osoba, która zarabia mniej, może przekazać swemu partnerowi część kwoty wolnej od podatku.
Muszą być jednak spełnione następujące warunki:
• Należy być w związku małżeńskim lub mieć legalnego partnera cywilnego.
• Wysokość Twoich zarobków nie może przekraczać £11 850.
• Dochody Twego partnera muszą z kolei mieścić się w przedziale od £11 851 do £46 350.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ulgi małżeńskiej, zapraszamy do kontaktu.
Tel. 07737 937 907
Email: office@accountancy4you.com


0161 505 2712