Zalety spółki LTD – zakładać czy nie zakładać

zalety spółki LTD Posted on

Założenie własnej firmy na terenie Wielkiej Brytanii jest znacznie łatwiejsze aniżeli w Polsce, ponieważ nie wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu skomplikowanych formalności. Poza tym przepisy brytyjskiego prawa podatkowego i gospodarczego są na tyle przejrzyste, że również późniejsze prowadzenie firmy, rozliczanie podatków i opłacanie składek nie sprawia przedsiębiorcom wielu trudności. Co ciekawe, aby założyć działalność na Wyspach, wcale nie trzeba posiadać statusu rezydenta. Wszystkie te czynniki sprawiają, że na otwarcie działalności w tak korzystnych warunkach decyduje się coraz więcej Polaków. Dzieje się to nawet teraz, gdy wciąż nie wiadomo, jak ostatecznie zostanie rozwiązana kwestia Brexitu.

Spółka LTD jako forma prowadzenia działalności na Wyspach

Spółka LTD stanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uznawana jest za najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Spółki LTD posiadają osobowość prawną, a finanse firmy są odrębne od finansów jej właścicieli, którzy ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Brytyjską spółkę LTD mogą założyć nawet te osoby, które nie są rezydentami ani mieszkańcami Wielkiej Brytanii. Działalność na Wyspach mogą zarejestrować osoby pochodzące z różnych części świata. Osoby bądź osoba – ten sam człowiek może pełnić zarówno funkcję dyrektora, jak i udziałowca. Dane dyrektorów, udziałowców i sekretarzy (funkcja sekretarza nie musi być obsadzona) są jawne i dostępne w rejestrze publicznym.

Do rejestracji wymagane są dane dyrektorów, udziałowców i sekretarza, deklarowany kapitał zakładowy, brytyjski adres firmy oraz nazwa kończąca się słowem Limited bądź LTD. Powołanie spółki do życia wymaga dokonania wpisu w brytyjskim rejestrze firm, czyli Companies House. Część przedsiębiorców zleca te działania biurom księgowym, które na dalszym etapie prowadzenia działalności zajmują się kompleksową obsługą spółek LTD.

 Jakie są zalety spółki LTD?

O jednej z zalet prowadzenia działalności w formie spółki LTD wspomnieliśmy już wyżej. Chodzi o możliwość rejestracji firmy przez osoby, które nie są rezydentami Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, mogą to być nawet osoby jednocześnie zatrudnione na etat w Polsce.

Prowadząc spółkę LTD, nie jesteśmy zobowiązani do płacenia horrendalnych podatków – ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest od wysokości pozyskiwanych dochodów. Oczywiście każdy dyrektor spółki LTD, ale i każda osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale wielu przedsiębiorców osiąga zarobki, których wysokość pozwala na zwolnienie z płacenia podatku. Kwota wolna od podatku w roku podatkowym 2019/2020 wynosi £12,500 rocznie, co oznacza, że w obecnym roku podatkowym dyrektor spółki zapłaci podatek dochodowy dopiero po przekroczeniu dochodu £12,500 rocznie.

Otwarcie działalności w Polsce wiąże się z koniecznością odprowadzania składek do ZUS. Oczywiście w UK również takie składki należy opłacać, ale osoby prowadzące działalność w formie spółki LTD i osiągające dochody w wysokości wynoszącej do 680 funtów miesięcznie, nie są zobowiązane do płacenia takich składek. Jeśli jako dyrektorzy spółki wypłacą sobie niewielką pensję, unikną kolejnych kosztów.

Spółka LTD a Brexit

Brytyjskie prawo jest znacznie bardziej przyjazne dla przedsiębiorców, aniżeli przepisy obowiązujące w Polsce i jest to widoczne na każdym etapie prowadzenia działalności w formie spółki LTD. Bazując na kulturze prawnej UK, możemy spodziewać się, że nawet po Brexicie Wielka Brytania będzie dostrzegać znaczenie małych firm dla gospodarki, a tym samym zadba o przedsiębiorców prowadzących spółkę LTD. Pamiętajmy również, że dyrektorami w spółkach LTD mogą być obywatele krajów członkowskich UE, ale również mieszkańcy innych zakątków świata. Zastosowanie mają tutaj inne prawa niż te, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, dlatego, choć nic nie jest przesądzone, należy spodziewać się, że Brexit nieznacznie zmieni sytuację spółek LTD (więcej na temat zależności pomiędzy firmą w Anglii a Brexitem przeczytasz tutaj).

 


0161 505 2712