Założenie firmy w Anglii

Posted on

Polacy przebywający w UK znajdują zatrudnienie zarówno u pracodawców polskich, jak i brytyjskich, a wielu z nich decyduje się na założenie własnej firmy. Otwarcie działalności w UK, a zwłaszcza najpopularniejszej jej formy, czyli spółki LTD, jest stosunkowo proste, poza tym polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ze strony polskich biur księgowych.

Spółka LTD – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie firmy w Anglii jest znacznie łatwiejsze niż w Polsce, niekiedy odbywa się w ciągu zaledwie 24 godzin. Procedury nie są skomplikowane, choć początkujący przedsiębiorcy, którzy nigdy wcześniej nie rejestrowali spółki LTD, najczęściej decydują się na współpracę z biurem księgowym. Nasze biuro pomaga klientom na każdym etapie prowadzenia firmy, począwszy od składania odpowiednich wniosków, a skończywszy na prowadzeniu pełnej księgowości i przeprowadzaniu analiz finansowych.

Spółka LTD to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy nie są ściśle związani z jednym miejscem pracy i jednym pracodawcą. Jej prowadzenie nie wiążę się z koniecznością dopełniania skomplikowanych formalności, nie jest również kosztowne. Do założenia działalności w tej formie nie jest wymagany status rezydenta. Istotne jest także to, że wiele zadań związanych z prowadzeniem firmy da się zrealizować drogą internetową.

Założenie firmy w Anglii – rejestracja spółki LTD

Do założenia spółki LTD niezbędny jest kapitał zakładowy w wysokości 1 funta oraz tylko jedna osoba, która będzie jednocześnie jej udziałowcem i dyrektorem. Jak już wyżej wspomniano, nie trzeba być mieszkańcem, ani rezydentem Wielkiej Brytanii, a wszelkie obowiązki można powierzyć udziałowcom powierniczym, co pozwala na zachowanie wysokiej poufności i ochronę prywatności.

Założenie firmy w Anglii to kwestia około 24 godzin, licząc od momentu złożenia wniosku do inkorporacji spółki. Podczas wypełniania formularzy i dopełniania wymogów rejestracyjnych przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze pełne wsparcie. Rejestracja w oficjalnym rejestrze spółek (Companies House) odbywa się bardzo sprawnie. Następnie, w ciągu 3 miesięcy, należy zameldować spółkę w urzędzie skarbowym (HMRC).

Jeśli chodzi o dokumenty, oprócz wniosku o rejestrację spółki w rejestrze, konieczne jest przygotowanie aktu założycielskiego w postaci deklaracji woli sygnatariuszy, a także statutu spółki Limited, stanowiącego prawa udziałowców, obowiązki dyrektora i sekretarza spółki, istotne są także informacje o przedmiocie działalności spółki.

Prowadzenie księgowości spółek LTD

Założenie firmy w Anglii w formie spółki LTD wiąże się z koniecznością prowadzenia księgowości, a także płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka musi składać coroczne rozliczenia, a jeśli z budżetu mają być wypłacane pensje dyrektorskie, to one również wymagają rozliczenia.

Prowadzenie księgowości spółki LTD warto powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. Wówczas jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy będzie przekazywanie do biura księgowego wszelkich otrzymanych i wystawionych faktur oraz wyciągów z konta bankowego.

 

 


0161 505 2712