Zatrudnienie młodych – na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy ze strony państwa?

Posted on

Brytyjski rząd próbuje uchronić gospodarkę przed masowym bezrobociem. Stąd pomysł na program obejmujący pomoc finansową dla tych firm, które przyjmą do pracy młodych pracowników, którzy zostali dotknięci kryzysem związanym z COVID-19.
Pracodawca nie ponosiłby przez pół roku żadnych kosztów zatrudnienia, gdyż firmy zatrudniające osoby w wieku 17-24 lat byłyby dofinansowane przez państwo. Skarb Państwa zapewniłby pomoc finansową i pokryłby koszt 25 godzin pracy w wymiarze tygodniowym według stawek krajowej płacy minimalnej: £8,20 dla osób w wieku od 21 do 24 lat, £6,45 dla młodych ludzi w przedziale wiekowym 18-20 lat oraz £4,55 dla wszystkich poniżej 18. roku życia.

Nie licząc kryterium wiekowego, warunkiem uzyskania etatu przez młodego pracownika, jest pobieranie zasiłku tzw. Universal Credit. Brytyjski rząd szacuje, że całkowity koszt tego programu pomocowego wyniesie 2 miliardy funtów.
Zapisy do programu ruszą w sierpniu br., aby pierwsze prace mogły ruszyć już jesienią. Wsparcie finansowe jest przewidziane do grudnia 2021 roku – z możliwością przedłużenia.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tego programu, zapraszamy do kontaktu.
Tel. +44 161 975 6165
Email: office@accountancy4you.com


0161 505 2712