Zwrot podatku w UK – kiedy najczęściej się należy i jak go uzyskać?

Posted on

Zwrot nadpłaconego podatku jest możliwy wtedy, gdy w danym roku podatkowym mieliśmy jego nadpłatę, czyli kwota podatku odprowadzonego była wyższa od faktycznie należnej kwoty.

Najczęściej z nadpłatą podatku, a tym samym możliwością jego zwrotu mamy do czynienia w sytuacjach gdy:
👉 podjęliśmy nową pracę (jako pracownik) i nadano nam tzw. „emergency tax code” (BR code);
👉 w trakcie roku podatkowego pracę dla kilku pracodawców (rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego);
👉 byliśmy czynni zawodowo tylko przez cześć roku podatkowego;
👉 przez część roku podatkowego pracowaliśmy jako pośrednik, a przez cześć jako osoba samozatrudniona.

W sytuacji, gdy pracujemy tylko jako pracownik, to nasz pracodawca należne składki Class 1 National Insurance Contributions i należny podatek. W tym momencie nie musimy sami rozliczać się z podatku. Jeśli nasza sytuacja podatkowa jest jasna i przysługuje nam zwrot nadpłaconego podatku, to urząd HMRC zazwyczaj sam przesyła dokument P800 Tax Calculation i zwraca nadpłacony podatek. Jednak nie zawsze procedura ta jest realizowana i wtedy musimy sami wystąpić do HMRC z prośbą o zwrot, przedstawiając odpowiednie dokumenty P60/P45.

Ważna uwaga – w momencie, gdy poza pracą jako pracownik wykonywaliśmy działalność self-employment, to musimy złożyć zeznanie podatkowe Tax Return, które będzie podstawą do ewentualnego zwrotu podatku.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie zwrotu podatku, zapraszamy do kontaktu.


0161 505 2712