News

Co z reformą IR35?

Przypomnijmy najpierw w skrócie, czym są owe przepisy IR35:   Jest to specjalny zbiór wytycznych, które mają na celu stwierdzenie, czy osoba, która pracuje dla danej firmy, albo jest zatrudniona przez swoją spółkę LTD, opłaca takie same podatki oraz składki na ubezpieczenia jak pozostali pracownicy pozostający na etacie. Ma to na celu przeciwdziałanie, aby pracownicy […]

Read More…

Pension Scheme – co to takiego?

Pension Scheme to program emerytalny dla pracowników, który musi posiadać każda firma w UK zatrudniająca pracowników na umowę o pracę.   “Auto Enrolment” narzuca na każdego pracodawcę prawny obowiązek sprawdzenia faktu, czy zatrudniony pracownik podlega uczestnictwu w programie, a jeśli tak – należy odprowadzić za niego składki na indywidualne konto utworzone w tym celu w […]

Read More…


161 975 6165